ค้นหาทะเบียนรถ
ทำนายเลขทะเบียนรถ
ข่าวดี !!! พ.ร.บ.จราจรทางบก แจ้ง... โชว์รูปบัตรในมือถือ ใช้แทนใบขับขี่จริงได้
เมื่อ : 26/05/2562 10:17:22 ชม : 568

ก้าวหน้าขึ้นมาอีกขั้น เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เพิ่มเติม พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522 ใน มาตรา 31/1 บัญญัติไว้ว่า ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมี ใบอนุญาตขับขี่ อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทาง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่า ผู้ขับขี่ มี ใบอนุญาตขับขี่ อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ่ายไว้ในมือถือก็ใช้แสดงได้…●

แหล่งที่มาข้อมูล:https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/in-the-news/news_2549609

 

Tabienrod.Online © 2024 บริษัท ออนไลน์ขายดี จำกัด สถานที่ปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพ
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
Google (66.249.79.169) วันนี้ เวลา 21.19 น.