ข่าวดี !!! พ.ร.บ.จราจรทางบก แจ้ง... โชว์รูปบัตรในมือถือ ใช้แทนใบขับขี่จริงได้
เมื่อ : 26/05/2562 10:17:22 อ่าน : 536

ก้าวหน้าขึ้นมาอีกขั้น เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เพิ่มเติม พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522 ใน มาตรา 31/1 บัญญัติไว้ว่า ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมี ใบอนุญาตขับขี่ อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทาง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่า ผู้ขับขี่ มี ใบอนุญาตขับขี่ อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ่ายไว้ในมือถือก็ใช้แสดงได้…●

แหล่งที่มาข้อมูล:https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/in-the-news/news_2549609

 

สาระอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จริงมั้ย?ที่ต้องดึงเบรกมือก่อนเข้าเกียร์ P เวลาจอด..
เมื่อ 17/06/2562 18:09:53 อ่าน : 1745
สิ่งที่คนใช้รถทั่วไปมักเข้าใจผิดมาโดยตลอด..
เมื่อ 17/06/2562 13:57:28 อ่าน : 1701
กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนนำร..
เมื่อ 26/05/2562 10:54:01 อ่าน : 801
กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! ในระบบทะเบียน ไม่มีทะเบียน..
เมื่อ 26/05/2562 10:46:13 อ่าน : 942
กรมการขนส่งทางบก แนะนำ!!! ประชาชนเลือกใช้บริการด้า..
เมื่อ 26/05/2562 10:40:58 อ่าน : 359
กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! เจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบีย..
เมื่อ 26/05/2562 10:20:35 อ่าน : 511
Tabienrod.Online © 2020 บริษัท ออนไลน์ขายดี จำกัด สถานที่ปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพ