รายละเอียดป้ายทะเบียน
2ฒฌ 5000
9,902 บาท
ว่าง (ผลรวม : 15)
ความหมายรวมของเลขศาสตร์
ผลรวมตัวเลข = 15 พลังของผลรวมนี้ โดดเด่นเรื่องการงาน การได้รับความช่วยเหลือ การมีสังคม มีเส้นสายที่มากขึ้น ถือว่าเป็นผลรวมของตัวเลขที่ส่งผลดีให้การเจรจาติดต่อเกิดความสำเร็จลุล่วง หน้าที่การงานเกิดความมั่นคง โดยเฉพาะงานที่ต้องติดต่อกับผู้ใหญ่ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ และคนที่มีตำแหน่งมั่นคง มีหน้ามีตาทางสังคม รวมไปถึงอาชีพที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ การศึกษา ครูบาอาจารย์ ซึ่งพลังของผลรวม 15 นี้ยังส่งผลที่ดีในเรื่องของการเงินและความรักควบคู่ไปด้วย
ฟอร์มการสั่งซื้อเลขทะเบียน 2ฒฌ 5000
ชื่อผู้สั่งซื้อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
Line ID
หมายเหตุ
รายละเอียดการชำระเงิน

      เมื่อท่านชำระเงินครบเต็มจำนวน ทาง บริษัท ออนไลน์ขายดี จำกัด ออกใบเสร็จรับเงินให้

Tabienrod.Online © 2020 บริษัท ออนไลน์ขายดี จำกัด สถานที่ปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพ